sesso gratis veronika zemanova in shower.

Tililuettelo on käytettävien kirjanpitotilien luettelo. Tilien määrä riippuu siitä kuinka tarkka erittely tuloista ja menoista halutaan. Tilit on valittava niin, että niistä saadaan tilinpäätöstä varten virallinen tuloslaskelma ja tase. Lisäksi monet tilinpäätöksessä annettavat liitetiedot ja veroilmoituksessa tarvittavat  tiedot vaativat tiettyjä asioita seurattavaksi omilla tileillään.

Toiminnan tulos selvitetään 12 kuukauden välein eli tilikausittain. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot. Pieni kirjanpitovelvollinen saa helpotuksia tilinpäätöksen tekemiseen, esim. rahoituslaskelmaa tai toimintakertomusta ei tarvitse laatia.

Tilinpäätöstä koskekevat monet määräykset ja muotovaatimukset. Tilinpäätöksestä on aina laadittava tasekirja sekä tase-erittelyt, se on myös päivättävä ja allekirjoitettava.

video xxx gratis