sesso gratis veronika zemanova in shower.

Kirjanpidon tarkoituksena on pitää erillään yrityksen rahat, tulot ja menot yrittäjän omista rahoista, tuloista ja menoista. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia.

Kirjanpidossa kerätään ja järjestetään tositteet, syötetään tiedot kirjanpito-ohjelmaan ja saadaan tulokseksi laskelmat yrityksen taloudesta.

Tositeaineistoa ovat tiedostot tai kopiot yrityksen laskuista (osto- ja myyntilaskut), kassakoneen tarkkailunauhat ja tavaran toimituksiin liittyvät asiakirjat (rahtikirjat ja lähetteet) sekä pankin tiliotteet ja tiliotteisiin liittyvät erillisaineistot.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tositteen rahamäärä viedään vähintään kahdelle eri tilille. Tilillä on nimi ja aina kaksi puolta, debet ja kredit. Vienti tarkoittaa siis joko tilin debetiin tai kreditiin kirjattua rahamäärää. Yhdestä tositteesta tehdään vähintään kaksi vientiä, usein enemmänkin.

Juoksevan kirjanpidon tuloksena syntyvät kirjanpitokirjat, päivä- ja pääkirja. Päiväkirjassa liiketapahtumat esitetään aikajärjestyksessä ja pääkirjassa eriteltyinä tileittäin. Kaikkien pääkirjan tilien saldojen tulee päätyä yhteenlaskujen jälkeen jollekin riville tilinpäätökseen eli kirjausketjun (audit trail) tulee olla aukoton.

Kirjanpidosta on olemassa tarkat lait, määräykset ja yleisesti hyväksytyt laskentaperiaatteet, joita noudattamalla kirjanpidosta tulee luotettava ja laskettavista tunnusluvuista vertailukelpoisia. Kirjanpidosta saadaan tiedot sisäisen laskennan ja verotuksen pohjaksi.

video xxx gratis